Strona Głowna

20150129_125935

Ornament1

Sołectwo Borki

Borki to sołectwo mniejsze od Barc (zostało wydzielone z sołectwa Barce), podlega Gminie Kramsk. Liczy około 200 mieszkańców, a w jego skład wchodzi jeszcze Stanisławów. Ma charakter typowo rolniczy. Przez sołectwo przebiega trasa komunikacyjna Konin – Koło. Kiedyś prosperowało tu Kółko Rolnicze i pomimo tego, ze dziś nie prowadzi usług to nadal tętni życiem tak jak Koło Gospodyń Wiejskich. W Borkach mieści się świetlica wiejska – ” Klub Rolnika ” , to właśnie w nim odbywają się wszystkie spotkania Klubu Rolnika, Kółka Rolniczego, Koła Gospodyń Wiejskich i nie tylko…Sołectwo jako pierwsze w gminie wprowadziło segregację śmieci. Podczas II wojny światowej mieszkańcy tego rejonu byli narażeni na represje okupanta. Znajdując się w Kraju Warty, byli wysiedlani ze swoich gospodarstw, wywożeni na przymusowe roboty do Rzeszy. W 1942 roku z rąk okupanta zginęło tutaj 11 osób. Dla ich upamiętnienia mieszkańcy wybudowali pomnik z pamiątkową tablicą, który odsłonięto 22 lipca 1986 roku. W  Sołectwie Borki mieszka dzisiaj około 200 mieszkańców. Sołtysem w Borkach jest Ewelina Mielcarek. Ornament1